HAKKIMIZDA

 

Kuruluş:

2019 Ekim ayında resmen kurulmuş olan derneğimiz, 2014-2019 yıllarında Adalar Kent Konseyi Eğitim Grubunda gönüllü çalışan 9 kişinin ısrarla yürüttüğü verimli çalışmaların bir sonucu olarak bir kurum olarak faaliyete başladı. Başlangıçtaki kadrosunu aynen koruyarak, yeni gönüllülerle beraber 35 kişi ile ilk genel kurulunu yaptı.

Amaç:
Adalardaki çocukların çağın gereksinimlerine uygun olarak her dalda eğitimlerine katkı sağlamak, geleceğe umutla bakabilen, daha donanımlı, öz güveni yüksek bireyler olmaları için destek vermek.

Misyonumuz
Adalarda eğitim alan çocukların, çağdaş ve evrensel değerlerle yetişmiş, özgüvenli, geniş bakış açısına sahip, donanımlı, nitelikli bireyler olarak yetişmelerine katkıda bulunmak.

Vizyonumuz
Bilim, müzik, spor gibi çocukların gelişimlerini sağlayacak her alanda, etkin organizasyonların ve eğitim programlarının oluşturulmasını, sürdürebilirliği için gerekli imkanların teminini sağlamak.

İlkelerimiz

  • Cumhuriyetimizin temel ilkelerine bağlı, etik değerlerine saygılı, bir kurum ve kuruluşa bağlı olmaksızın, bağımsız bir yaklaşımla faaliyetlerini sürdürmek.
  • Kendini geliştirmek, aldığı temel eğitime katkı sağlamak isteyen tüm çocuklara açık, fırsat eşitliği sağlayan ilkeli bir yönetimi benimsemek.
  • Şeffaf ve paylaşımcı olmak.
  • Her türlü faaliyette ,sorumlulukların bilincinde olmak.
  • Geleceğe yön verecek gençlerin yetişmesine katkı sağlamak isteyen, gönüllülük ilkelerini benimsemiş bireylerin bilgi ve tecrübelerini genç nesle aktarabilecekleri etkin bir ortamın oluşturulmasını sağlamak

Tüzüğümüzü İndirmek İçin Tıklayın

Dernek Kuruluş Bildirimi